XE NÂNG ĐIỆN

Xe nâng điện 1,5-1,8 tấn CPD15-18F8 / 15-18F8H
Liên hệ: 0936 470 524
Xe nâng điện 3-3,5 tấn CPD30/35FT8H
Liên hệ: 0936 470 524
Xe nâng điện CPD20/25F8-20/25F8H
Liên hệ: 0936 470 524
Xe nâng điện 4-5 tấn CPD40/45/50F8
Liên hệ: 0936 470 524
Xe nâng điện 1,5-2 tấn CPD15/20 FJ5
Liên hệ: 0936 470 524
Xe nâng điện 3-3,5 tấn CPD30 / 35L1
Liên hệ: 0936 470 524
Xe nâng điện 1,5-2 tấn CPD15 / 20L1
Liên hệ: 0936 470 524
Xe nâng điện 3 bánh CPD13 / 15/16/18 / 20TV8
Liên hệ: 0936 470 524
popup

Số lượng:

Tổng tiền: